TILL/FRÅN NYNÄSHAMN

Med allmänna färdmedel

Pendeltåg mot Nynäshamn stannar vid station "Nynäshamns station", vilket är ändhållplatsen. Kliv av där och fortsätt framåt ca 100 m ut på kajen. Båten ligger förtöjd strax förbi rökeriet.
- Trafikupplysningen SL: www.sl.se
- Rikstäckande upplysning: www.resrobot.se


Med bil

Kör väg 73 från Stockholm och följ den tills ni når hamnen. Vid Nynäshamns station pekar en skylt till vänster mot "Turistbyrå/Fiskehamn". När ni svängt av där ligger fartyget rakt fram förbi rökeriet.

Vill ni hitta en parkeringsplats vänder ni direkt till höger efter att järnvägen passerats och kör ca 150 m bort. Denna är obevakad och avgiftsbelagd. Man kan betala med de flesta gällande kredit- och betalkort. Enda automaten för kontantbetalning i området finns i anslutning till Turistbyrån. Skulle även denna vara ur funktion kan Turistbyrån hjälpa till med parkeringstillstånd. Avgift 10 kr/timme, 100 kr/dygn eller 400 kr/vecka.
Se även http://www.nynashamn.se/Trafik-och-resor/Parkering.html

Längs väg 73, ca 600 m innan ni passerar Destination Gotlands terminal, finns en inhägnad långtidsparkering som är öppen 06-24 som man kan betala via SMS, eller kort. Avgift 185 kr/dygn eller 750 kr/vecka. Värd är Apcoa Parkering.
Se http://www.apcoa.se/park-i/nynaeshamn/hamnen-terminalomraade.html.

Ni kan överväga att betala avgift för en extra dag för det fall hemresan blir uppskjuten p g a väder och vind.