PRESENTKORT

Det är möjligt att köpa ett presentkort på valfritt belopp av Sandöresor. Observera då

> att presentkortet är giltigt i tre år från dagen det utfärdades.
> att presentkort endast kan användas som betalning vid köp av resa till Gotska Sandön inklusive boende. Inlösare är Sandöresor.
> att för att vara giltigt ska presentkortet finnas registrerat hos Sandöresor. Det kan inte inlösas mot kontanter.
> att oanvänd andel av kortets värde kommer att finnas kvar under dess giltighetstid. När presentkortets giltighetstid löpt ut förloras oanvänt värde som kvarstår på kortet.